Класс!

Viza pentru Romania

Documente necesare pentru obtinerea vizei turistice in Romania:


1. Formular de viza completat in intregime si semnat de către solicitantul de viză;


2. 2 foto 3,5 x 4,5 color (fon deschis) facută recent;


3. Paşaport valabil. (Valabilitatea paşaportului trebuie să depaşească valabilitatea vizei solicitate cu cel puţin 3 luni pentru viza colectiva si 6 luni pentru cea individuala);


4. Voucher sau rezervare fermă la o unitate de cazare turistică şi itinerarul călătoriei;


5. Bilet de călătorie valabil până la destinaţie sau permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;


6. Asigurare medicală;


7. Certificat de la locul de muncă cu indicarea locului de muncă, funcției, salariului și perioadei concediului (cu ștampilă și semnătură);


8. Carnet de muncă sau contract de muncă (xerocopie cu ștampila și semnătură);


9. Buletin de identitate(copie);


10. Certificat de naștere (copie);


11. Certificat de căsătorie (copie, dacă este cazul).Persoanele care nu activeaza in câmpul muncii prezinta extras din cont in marime de 500 euro (valabil 48 ore de la momentul eliberarii din banca).

Pentru studenti:
- pînă la 21 de ani împliniţi nu au nevoie de extras de cont.
- Copia la carnetul de student (cu toate ştampilele vizate pentru anul de studii următor).
- Adeverinţă de la decanat care demonstreaza ca persoana este student la instituţia şi facultatea respectivă.

Important: Toată documentaţia justificativă a scopului călătoriei in România trebuie prezentată in original + fotocopie (xerox).

Costul vizei: gratis

Termenul de perfectare a vizei 3-5 zile.

Prezenta la consulat: obligatorie (pentru solicitatantii de viza individuala)

Secţia Consulară a Ambasadei României în Republica Moldova
Adresa: Str. Grigore Ureche, nr.2
Telefoane: +(373) 22 260 720 - informaţii telefonice
022 260 737; 022 260 747 - robot telefonic
Call center programări: 022 855 002
Fax: +(373) 22 260 740;
E-mail: consulat@ambasadaromaniei.md
Program de lucru: Luni - Vineri, orele: 8.00 - 16.00.
Depuneri documente pentru servicii consulare: 8.00 - 14.00